: ObecLMS-สพฐ
    .

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ OBECLMS

 
 
 
 
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโปรแกรม OBECLMS สำหรับสร้างเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 - 2 ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  หน้าหลัก     
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                             เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                             เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                             เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                             เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                             เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                             เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 43.241.57.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 237,611
 

 
: ObecLMS-สพฐ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน