: ObecLMS-สพฐ
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

Welcome to www.obeclms.com Welcome to www.obeclms.net Welcome to obeclms Welcome to obeclms
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android รุ่นที่ 2 
       ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android รุ่นที่ 2
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2 
      ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2
Fan Page ของ OBECLMS 
      ผู้ที่สนใจ หรือมีปัญหาในการติดตั้ง หรือใช้งาน obeclms สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ Fan page ของ obeclms ที่ www.facebook.com/obeclms
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1 
      ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31มี.ค. - 4 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(CMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1 12 - 15 มีนาคม 2556 (CMS)